Huisartsenpraktijk Hollandscheveld is geopend op:
ma t/m vrij van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0528 - 341219
Telefoonnummer: 0528 - 341219
Geopend op: ma t/m vrij van 08:00u - 17:00u

Wat is rouw

Rouw is het antwoord dat je geeft op het verlies van een dierbare. Je hebt je aan hem of haar gehecht en nu moet je leren leven met het gemis.

Elke dag worden veel mensen geconfronteerd met de dood van een dierbare. Zo'n verlies is één van de ingrijpendste en verdrietigste gebeurtenissen in je leven. Van het ene op het andere moment is de naaste definitief weg. Dat afscheid verandert het leven voor altijd. Ook wanneer het niet onverwacht kwam. Nabestaande, zoals de partner, de ouders of de kinderen, worden vaak niet alleen overweldigd door verdriet, maar ook door gevoel van verbijstering, ongeloof of woede. Mensen zeggen soms achteraf dat ze het gevoel hadden gek te worden of verdoofd te zijn. Ook voor andere familieleden, vrienden, collega's, klasgenoten, docenten komt het overlijden vaak als een schok.

Tijdens het rouwproces verwerk je geleidelijk de pijn van het verlies. Je neemt afscheid, accepteert langzamerhand de definitieve afwezigheid van de geliefde persoon. Je past je aan aan de ontstane leegte. Direct na het overlijden ervaren sommige mensen een gevoel van onwerkelijkheid. De dood lijkt een nare droom, waaruit je langzaam wakker wordt. Anderen mensen voelen vrijwel niets, hun eigen gevoel lijkt ook 'dood'.

Jouw manier van rouwen heeft te maken wie je bent. Hoe je geleerd hebt je te hechten aan anderen en met verlies om gaat. Het heeft ook te maken met de band die je hebt gehad met de overledene en hoe de persoon is overleden. Het kan zijn dat je jezelf niet meer herkend. Je was vroeger bijvoorbeeld nooit zo kortaf. Ook kun je last hebben van lichamelijke klachten. Zo kun je pijn hebben in je nek, schouders, je misselijk voelen of slecht slapen. Naast negatieve gevoelens als angst, boosheid, wanhoop, kun je ook positieve gevoelens als liefde en soms ook opluchting ervaren. Gedachten als 'ik moet sterk zijn'of 'niemand begrijpt me' komen vaak voor.

Om te voorkomen dat je het gevoel krijgt dat je grip verliest, kan het je helpen om aandacht te besteden aan hoe jij je verlies verwerkt en je bewust wordt hoe je rouwproces eruit ziet. Er is geen goed of fout in rouw! Jij rouwt zoals je rouwt. Wel is het belangrijk om om te onderzoeken of jouw manier van rouwen je helpt of niet. Je kan stil staan bij hoe je reageert op verlies, hoe je omgaat met je gevoelens en gedachten. Hoe je zorgt voor jezelf en of je je gesteund voelt door je omgeving.

Verlies overkomt je, rouwverwerken doe je!  Het gaat om afscheid nemen van je dierbare en jezelf toestaan dat jij met je eigen leven verder mag.

Meer informatie via internet is te vinden op de site van het fonds psychische gezondheid, humanitas of www.rouwverwerking.mirro.nl.

Ook kun je een afspraak maken bij de huisarts of poh ggz.